Video’s als hulp bij vervanging van fysiek onderwijs

Door de corona crisis kwam het onderwijs in acute en grote problemen. Lessen konden niet meer fysiek plaatsvinden en moesten dus door een online variant worden overgenomen. Dit was enorm lastig voor universiteiten en hogescholen, maar misschien nog wel het meest voor instituten in het middelbaar beroepsonderwijs. Daar wordt vaker op een praktijkgerichte manier lesgegeven, iets wat door de corona maatregelen helemaal niet meer mogelijk was. Naarmate de crisis vorderde werden instituten steeds creatiever om dit gemis op te vangen, maar dit bleek niet eenvoudig. Nog altijd is de oplossing voor het vervangen van praktijkonderwijs niet naar volle tevredenheid gevonden.

Er zijn in grote lijnen drie zaken die het meeste zorgen baren voor de toekomst van het beroepsonderwijs en de daarbij behorende (noodgedwongen) omschakeling naar een meer hybride vorm van lesgeven. Deze zaken zijn: aanbieden van praktijklessen en daarbij behorende toetsing en certificering, stage- en beroepspraktijkvorming-plekken en de digitale vaardigheden van docenten. Wellicht dat video een grote rol kan spelen in het wegnemen van deze zorgen. Niet alleen in tijden van corona, maar ook in de periode daarna. 

Praktijklessen met toetsen en examinering

Het geven van praktijklessen is er door de corona pandemie absoluut niet eenvoudiger op geworden, om maar een understatement te gebruiken. Ook het examineren van bijvoorbeeld kappers-, koks- of verpleegkundigen in opleiding is een probleem in corona tijd. Ten opzichte van de intelligente lockdown zijn de mogelijkheden gelukkig al iets groter in de anderhalve meter economie, maar toch ervaren veel onderwijsinstituten de examinering nog als lastig.

Hoe kan video helpen deze zorgen te verminderen?

De genoemde zorgen zijn terecht. Het is gewoon heel lastig om praktijklessen op een kwalitatief goede manier te vervangen. Toch kom je met de juiste video content heel ver. Video is een belangrijk onderdeel van e-learning en wanneer goed gebruikt, kunnen praktijklessen (deels) worden vervangen. Onderwijsinstituten kunnen bijvoorbeeld met behulp van instructievideo’s of webinars uitleggen hoe bepaalde handelingen worden uitgevoerd. Zo wordt in ieder geval een deel van het praktijkonderwijs overgenomen door video. Examinering kan ook worden uitgevoerd door middel van goede webinar software. De meeste software maakt het mogelijk om tijdens een webinar ook te certificeren.

Stage en beroepspraktijkvorming (BPV)

Binnen het beroepsonderwijs zijn stages en beroepspraktijkvorming (BPV) een heel belangrijk, misschien wel essentieel onderdeel. Zeker aan het begin van de coronacrisis werden veel geplande stages afgeblazen en werden al begonnen stages niet afgerond. Naarmate de crisis duurde en de regels iets versoepelden, konden weer meer stagiairs worden toegelaten. Dit moest dan wel gebeuren met inachtneming van de anderhalve meter regel, wat voor de BPV-plekken lastig was. De bezetting bij deze bedrijven was vaak al minimaal en zodoende is het niet eenvoudig om plekken voor stagiairs beschikbaar te maken. Daarnaast zal door een mogelijke economische crisis als gevolg van de corona pandemie de druk op stage- en BPV-plekken verder toenemen.

Hoe kan video helpen deze zorgen te verminderen?

Instellingen die stagiaires aannemen moeten meer dan ooit bereid zijn om de talenten te helpen en te begeleiden. Dit gaat niet niet alleen om het aanbieden van een fysieke werkplek, maar ook met het actief begeleiden van de studenten op afstand. Hier kan video een grote rol in spelen. Weten hoe? Het team van GetyourStudio helpt je graag. Neem dus gerust contact op!

Digitale vaardigheden van docenten

Door de schakeling naar onderwijs op afstand moesten docenten in het beroepsonderwijs mee in de plotselinge verandering in lesgeven. Het onderwijs op afstand vraagt een compleet andere vorm van didactisch- en pedagogisch vermogen, iets wat niet elke docent (even snel) gegeven is. Waar de docenten normaliter zelf een baken van rust en vertrouwen moeten zijn voor de leerlingen, worstelen ze zelf met vraagstukken en ogen niet zelfverzekerd. Vraagstukken zijn onder meer om lessen afwisselend te houden, studenten te blijven motiveren en het bedenken van de juiste tools voor alternatieve toetsing.

Hoe kan video helpen deze zorgen te verminderen?

Waar video niet alleen een goed middel is om studenten te onderwijzen, is het voor onderwijsinstituten ook een manier om de docenten snel en hoogwaardig bij te scholen. Middels webinars of instructievideo’s kunnen de docenten worden bijgebracht hoe ze de studenten weer het beste kunnen bereiken. Het is wel belangrijk dat instituten investeren in het (bij-)scholen van de docenten.

Wil je weten hoe video jouw onderwijsinstituut verder kan helpen in het organiseren van hybride onderwijs? Bel (+31 (0)850 438430) of mail () GetyourStudio! Ons team is diep geworteld in de e-learningindustrie en weet dus altijd hoe ze jouw onderwijsinstituut kunnen helpen met hun professionele en toegankelijke all-in-one studio’s.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Neem dan contact met ons op.