Overheid

Videocontent als kennisplatform

In overheidsorganisaties is een immense hoeveelheid kennis aanwezig. Een nijpend probleem is het borgen en delen van de aanwezig kennis. Niet alleen binnen de eigen organisatie, ook tussen overheden onderling. Het kunnen ontsluiten en inzetten van die brede kennis betekent een voortdurende zoektocht. Er bestaat geen heilige graal maar het belang van vindbare en uitwisselbare kennis wordt alleen maar groter.

GetyourStudio is een all-in-one, low-cost videostudio gericht op het visueel opslaan en delen van interne kennis. Niet langer hoeft de videoproductie te worden uitbesteed. GetyourStudio is gericht op het laagdrempelig creëren en/of vastleggen van uiteenlopende kennis. In tegenstelling tot externe producenten, staat GetyourStudio 24/7 tot uw beschikking.

We hebben vier verschillende videostudio’s samengesteld waarbij de gebruiksvriendelijkheid centraal staat. De mogelijkheden variëren van het opnemen/uitzenden van een lezing tot het registeren van een denktankbijeenkomst. Van het ondersteunen en vastleggen van een seminar tot het maken van een video-instructie voor het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur. Het zijn enkele voorbeelden van wat er in de nieuwe studio mogelijk is.

Met de vervaardiging en verspreiding van de uiteenlopende video’s wordt, ook voor de overheid, kennisdeling vanzelfsprekend. Kijk bij producten op onze site welke oplossing het beste bij uw behoeften past.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Neem dan contact met ons op.