Whitepaper kwalitatief en toegankelijk digitaal onderwijs

De vraag naar hybride onderwijs - waarbij fysiek en digitaal lesgeven wordt gecombineerd – blijft groeien. Zeker tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat het belang van kwalitatief online onderwijs enorm groot is. De ontwikkeling van e-learning was dan al wel in volle gang, de stroomversnelling die werd veroorzaakt door de pandemie was veel universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen te machtig. Binnen enorm korte tijd moest worden geschakeld naar een volledige online leeromgeving, iets wat zeker niet eenvoudig is. Toch is deze overstap essentieel, zeker gezien de verwachting dat hybride onderwijs – en de daarbij behorende online leeromgeving – ook na de coronacrisis de boventoon blijft voeren in het beroeps- en hoger onderwijs.

In dit Whitepaper vindt u meer informatie over het belang e-learning en vooral hoe deze op een toegankelijke manier gegeven kan worden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het onderwijs. U vindt uitdagingen voor zowel studenten, docenten als onderwijsinstituten en hoe deze te overwinnen. Daarnaast biedt dit Whitepaper verschillende toepassingen voor online onderwijs en hoe deze snel, toegankelijk en professioneel te implementeren in uw onderwijsinstelling.